Drodzy Użytkownicy! 

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), zmianie ulegają zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Zmiany te będą także miały wpływ na korzystanie z usług internetowych takich portali jak autoplus.com.pl. 

W związku z tym, poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje dotyczące stosowanych przez Nas technologii i zasad ochrony Państwa danych osobowych. 

Dane osobowe 

Zgodnie z RODO, danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z serwisu autoplus.com.pl danymi tymi mogą być: adres e-mail, adres IP, czy dane podawane w formularzach zgłoszeniowych. Dane te mogą być zapisywane w plikach cookies lub podobnych technologiach.

Administrator danych 

Uprzejmie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Motoryzacyjne Auto Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Potokowa 15 AC, 80-283 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000089470, NIP: 5840357913, REGON: 002835878, kapitał zakładowy: 1 250 000,00 zł. 

Cele przetwarzania

Państwa dane osobowe, które zostaną uzyskane poprzez korzystanie przez Państwa z serwisu autoplus.com.pl, mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w celach badania personalizowania treści i reklam, analizowania ruchu w serwisie oraz na potrzeby realizacji procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z RODO przetwarzanie danych osobowych wymaga każdorazowo podstawy prawnej. W związku z korzystaniem z usług oferowanych za pośrednictwem naszego serwisu, będzie to przede wszystkim zgoda – jak w przypadku wykorzystania Państwa danych w celach marketingowych lub skorzystania przez Państwo z formularzy zgłoszeniowych dostępnych na Naszej stronie. Może to być także niezbędność do zawarcia lub wykonania umowy lub niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – tutaj przede wszystkim chodzi o względy bezpieczeństwa samego serwisu, jak i jego użytkowników oraz cele statystyczne.

Okres przetwarzania

Państwa dane będą przetwarzane przez Nas do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania – gdy tylko ta podstawa odpadnie (np. zgoda zostanie wycofana), Administrator Państwa danych osobowych nie będzie uprawniony do ich przetwarzania.

Państwa uprawnienia 

Uprzejmie informujemy, że osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, zgodnie z przepisami przewidzianymi w RODO. 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Państwo zgody, ich podanie przez Państwo jest dobrowolne, ale może być ono niezbędne w celu prawidłowego wykonania usług oferowanych przez Administratora danych (co oznacza, że brak ich podania może także spowodować niemożliwość wykonania tychże usług). Udzielona zgoda może być w dowolnym momencie wycofana, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).  

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie Centrum Motoryzacyjne Auto Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. Ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane przez Administratora danych podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z Administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe.

Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, co jest związane z przetwarzaniem danych osobowych w systemach informatycznych. 

Profilowanie

Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się w zbiorze Administratora. Profilowanie będzie prowadzone z wykorzystaniem aktualnego oprogramowania stworzonego w tym celu. Celem profilowania będzie marketing produktów i usług oferowanych przez Administratora oraz dostosowanie oferty do potrzeb i zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Oferta będzie mieć charakter jedynie propozycji lub informacji i nie będzie w żaden sposób wiązać osoby, której dane dotyczą. 

Cookies

Wykorzystujemy ciasteczka (cookies) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu. Stosowane przez nas pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji po zalogowaniu. Można wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Uprzejmie informujemy, że Administrator posiada Inspektorem Ochrony Danych Osobowych z którym można skontaktować się telefonicznie pod numerem: 58 777 00 00, drogą poczty elektronicznej: iodo@autoplus.com.pl W przypadku zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych aktualne dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych można znaleźć na stronie internetowej: http://autoplus.com.pl/ lub w rejestrze GIODO. 

Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mogą Państwo kontaktować się w każdej sprawie związanej z przetwarzaniem Państwa danych osobowych